Overflatebehandling av jacket-struktur

Våre metoder gav en effektiv og fleksibel tilkomst til strukturen som skulle overflatebehandles. Erfaringene fra prosjektet indikerer at det er mulig å oppnå en besparelse på opp mot 60 prosent ved bruk av våre metoder fremfor konvensjonelle tilkomstmetoder.

Man oppnår også andre fordeler med å benytte tilkomstteknikk fremfor f. eks stillas på et prosjekt som dette:

-          Ingen stillasmateriell som står i vegen ved sprøyting / sandblåsing

-          Rask tilkomst til struktur i skvalpesonen for å utføre overflatebehandling på godværsdager

-          Forenklet logistikk om bord på riggen (mindre materiell må sendes ut for å utføre oppdraget)

-          Lavere POB om bord på riggen for gjennomføring av prosjektet

-          Bruk av flerfaglige klatrelag gjør man også kan få utført inspeksjon av struktur før overflatebehandling, sliping og eventuelle andre mekaniske utbedringer

Oppdraget ble utført med 2 x 3-manns flerfaglige klatrelag (rigg + overflate + mekanisk + inspeksjon)