Proven value
for money

High End Performers

Våre klatrende operatører, og løsningene de utvikler, holder på alle måter høyt nivå.

CAN er eksperter på arbeid i tau – først og fremst på norsk sokkel. Vi kommer til der stillas og kraner må melde pass. Vi løser utfordrende oppdrag i svært krevende omgivelser, fra skvalpesonen til helt øverst i flammetårnet. Alltid med et ekstremt fokus på sikkerhet.

I 25 år har vi løst nærmere 2000 oppdrag for kundene våre.

Vi begynte med praktisk anlagte mennesker som brukte tau som tilkomstmetode. I dag er det ingeniører og fagarbeidere som løser kundens utfordringer, klatrer og implementer løsningene – høyt som lavt.

Vi utvikler kreative og intelligente løsninger, av meget høy kvalitet. Det er derfor vi kaller oss for High End Performers.

Kompetanse

Kunden skal oppleve oss som et team av svært kompetente folk, med evnen til å gjennomføre et prosjekt fra A til Å.

Teamet

Sammensetningen av teamet tilpasses hvert enkelt prosjekt – alltid med fokus på sikkerhet og effektiv gjennomføring.

HMS-sertifiseringer

CAN AS innehar følgende sertifiseringer:

ARBEID I TAU

Alle våre ingeniører og offshoreoperatører er sertifisert innen Arbeid i tau NS9600, også kjent som tilkomstteknikk.

CAN er en av de mest erfarne aktørene innen tilkomstteknikk på norsk sokkel og har i over 20 år vist at tilkomstteknikk ofte er sikrere og mer kostnadseffektivt enn tradisjonelle tilkomstmetoder. Vår kompetanse innen prosjektplanlegging og gjennomføring sikrer at arbeidet utføres både sikkert og effektivt.

Vedlikehold & modifikasjon

CAN er spesialister på vedlikeholds– og modifikasjonsoppdrag i områder med begrenset krandekning og svært krevende tilkomst.

Avanserte Riggeoppdrag

Alle våre operatører er sertifiserte riggere i henhold til NORSOK.

Fallende gjenstander

Som medlem av D.R.O.P.S. deltar vi jevnlig på seminarer for bekjempelse av fallende gjenstander, for å utveksle erfaringer med andre aktører i bransjen.

Riser Inspection Tool (RIT)

CAN har utviklet verktøyet Riser Inspection Tool (RIT) som gjør at vi kan tilby våre kunder en mer effektiv inspeksjon i skvalpesonen.

NDT

Med 20 års erfaring, er CAN i dag er en av Norges aller fremste aktører når det gjelder inspeksjon som også involverer tilkomstteknikk.

CAN kurssenter

Betingelser og generell informasjon

Kontaktinformasjon

Arbeid i tau klasse A-1

Arbeid i tau klasse A-2

Arbeid i tau klasse A-3 og Sikringsleder

Fallsikring

Prisliste

Inspeksjon av 20" riser under vann

CAN AS har nylig utført inspeksjon av en 20” riser under vann. Inspeksjonen ble utført med vårt nyutviklede inspeksjons verktøy for rengjøring og inspeksjon av struktur i skvalpesonen.

Les mer »

TU.no: Her river klatrerne eksosrør på 60 tonn

Teknisk Ukeblad har skrevet en artikkel som viser et eksempel på at våre løsninger ofte er sikrere, smartere og mer effektive.

Les mer »

Arbeid under vann og i skvalpesone

Du forbinder kanskje CAN AS med arbeid som skal gjøres høyt til værs. Gjennom 20 år har vi vært høyt til værs, men også under dekk og i skvalpesonen. I vår ble vi spurt om å gjøre en jobb som innebar arbeid under vann. For ...

Les mer »

Flammebominspeksjon

CAN har lang erfaring med revisjonsstanser. Mot slutten av en revisjonsstans fant en av våre operatører sprekker i øverste del av flarestruktur(super duplex). Disse uventede funnene ble gjort i et område der det ikke var ...

Les mer »

Riggeoppdrag på FPSO

På nyåret 2013 bisto CAN en av våre kunder med å rigge ut / inn en motor for en brannvannspumpe på en FPSO. Selve motorblokken veide like i underkant av 6 tonn og var installert i et område uten krandekning eller ...

Les mer »

Installasjon av centralizere subsea

Vedlikeholdsarbeid i skvalpesonen og ned mot 15 meters dyp på offshoreinstallasjoner er i dag et vanskelig, dyrt og tidkrevende arbeid. Bølgeforholdene i skvalpesonen utsetter både dykkere og ROV for ytre påvirkninger og ...

Les mer »

Riving av boretårn

Etter en forstudie fikk CAN tildelingen på riving av et boretårn. I løpet av en vinter ble tårnet strippet for alt utstyr innvendig, og på vårparten ble det demontert seksjonsvis.

Les mer »

Riving av plattformer

CAN har bistått en større kontraktør med å rive fem plattformer i Nordsjøen. Dette var et av de første store fjerningsprosjektene på norsk sokkel og varte over flere år. Med ekspertise innenfor en rekke fagområder bidro vi ...

Les mer »

Flare tip-utskiftning

Ved hjelp av en spesialdesignet A-ramme, taljer og vinsjer har CAN skiftet flere flaretipper. Slike oppdrag utføres ofte i forbindelse med revisjonsstanser, hvor tidsaspektet spiller en stor rolle.

Les mer »

Leggreparasjon

Etter at CAN hadde avdekket sprekkdannelser i leggene på en jackup-rigg, fikk vi i oppdrag å utbedre funnene. I samarbeid med kunden ble reparasjonsmetodikken satt og våre ingeniører utarbeidet sveiseprosedyrer og ...

Les mer »

Tie-in-aktiviteter

I forbindelse med tie-in av ny caisson bistod vi kunden med detaljplanlegging av topside-aktivitetene under dekk. Våre ingeniører utarbeidet både installasjonsmetoder og arbeidspakker for installasjon av dead weight support, ...

Les mer »

Flammebom/rørinspeksjon

I forbindelse med årlige revisjonsstanser utfører CAN inspeksjon av flammebommer samt innvendig inspeksjon av sjøvannsrør.

Les mer »

Overflatebehandling av jacket-struktur

Sommeren 2012 utførte CAN overflatebehandling av en jacket-struktur for en av våre kunder. Oppdraget ble utført ved bruk av tilkomstteknikk i kombinasjon med modulære tilkomstplattformer (CAN Span) som var supportert i ...

Les mer »

Reparasjon av overflatebelegg i skvalpesonen

Vær og vind gjør at man ofte kun får tilgang til skvalpesonen i korte begrensede perioder, noe som vanskelig gjør overflatebehandling i dette området.

Les mer »

Utbedring av en caisson

En caisson hadde korrodert og sprukket på flere lokasjoner under hav nivå. Løsningene var svært robuste, og ble gjennomført under til dels krevende værforhold.

Les mer »

Helidekk-operasjon under normal drift

Helidekket på en rigg hadde strukturelle svakheter, og måtte repareres med små og lette sveisehabitanter.

Les mer »

Kundeliste

 • Point Resources
 • Statoil
 • Aker BP
 • Repsol

 • Apply
 • AF Decom
 • Engie Fabricom
 • Aker Solutions

 • Archer
 • Maersk Drilling Norge
 • Bilfinger Industrier
 • Kaefer Energy

 • Technip
 • Enermech
 • Force Technology
 • Fred. Olsen Windcarrier

CAN AS

Slettestrandveien 4
4032 Stavanger

post@can.no

Sentralbord kl 0800-1600: +47 51 81 18 18
Vakttelefon: +47 48 24 48 00

CAN Alsten

post@can.no

Telefon: +47 51 81 18 18

Nøkkelpersonell

Lars Erik Berntzen
Lars Erik Berntzen
Daglig leder

leber@can.no
+47 51 81 18 18

Johannes Miljeteig
Johannes Miljeteig
Kommersiell leder
Margrethe Nærland
Margrethe Nærland
Finans- og regnskapsleder

margrethe.nerland@can.no
+47 958 49 945

Jørn Magne Olsen
Jørn Magne Olsen
HMSK & Prosjektleder

jmo@can.no
+47 480 07 700

Jon Svendsen
Jon Svendsen
Prosjektleder

jon.svendsen@can.no
+47 479 00 388

Kathrine Rekdal
Kathrine Rekdal
Prosjektkoordinator & kontroller

kathrine.rekdal@can.no
+47 450 36 129

Kontaktskjema

Få veibeskrivelse her

Verdier

CANs verdier så dagens lys på en samling i 2005, der alle ansatte var med på å fastsette hvilke verdier som skulle kjennetegne oss som selskap.

Dristig – i CAN skal vi tørre å utfordre det etablerte gjennom å ta på oss nye og større oppdrag, og ved å tilby nye og innovative løsninger.

Inkluderende – i CAN skal vi ta vare på menneskene som er med oss og de som er rundt oss. Alle som jobber i CAN skal oppleve et positivt arbeidsmiljø, og de som jobber sammen med oss skal føle seg inkludert i vårt arbeidsmiljø.

Pålitelig – våre kunder skal oppleve oss som pålitelige gjennom at vi leverer sikkerhet, kvalitet og effektivitet i alle ledd. Alltid. Ansatte og leverandører skal vite at vi alltid leverer varene og at vi holdet det vi lover i alle situasjoner.

Stolt – vi skal være stolte av oss selv, det vi står for og det produktet vi leverer for våre kunder!

CAN som arbeidsgiver